Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 7: Reading (trang 15)

Unit 7: Artificial intelligence

Unit 7: Reading (trang 15)

1. Read the following text and choose the best answer to each question. (Đọc phần văn bản sau đây và chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi)

Hướng dẫn dịch:

Theo nhà tương lai học Ray Kurzweil, nền văn minh con người sẽ không thể tránh khỏi sự biến đổi vào năm 2045 bởi một sự kiện mà ông gọi là Sự dị biệt. Ông gợi ý rằng sự phát triển công nghệ theo cấp số nhân sẽ dẫn đến sự nổi lên không thể tránh khỏi của trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ cao cấp như vậy có thể khiến nhân loại trở nên tầm thường.

Kurzweil nói rằng công nghệ là con dao hai lưỡi và hình dung ra khả năng một trí tuệ nhân tạo có thể đặt dấu chấm hết cho nhân loại chỉ đơn giản vì nó vượt xa trí thông minh con người. Tuy vậy, Kurzweil rất có niềm tin vào con người. Ông cho rằng con người đủ thông minh để chấp nhận sự phát triển của công nghệ là không thể tránh khỏi và sự chấp nhận đó sẽ làm cho quá trình chuyển giao dễ dàng hơn.

Kurzweil có lý do cá nhân để hi vọng vào sự xuất hiện của Sự dị biệt, bởi ông muốn cuộc sống của mình được mở rộng hơn nhờ vào nó. Kurzweil hình dùng những tiến bộ y học trong tương lai có thể chế tạo ra những cỗ máy vi tính, hoặc robot siêu nhỏ có thể hoạt động trong cơ thể con người để cải thiện hệ miễn dịch. Thêm vào đó, ông cũng tin rằng công nghệ tương lai có thể tái sinh người cha đã mất của ông.

Nhìn vào tình trạng tiến bộ công nghệ hiện nay ở nhiều lĩnh vực như y dược, định hướng và giao tiếp, tầm nhìn của Kurzweil có thể không phải là vô lý. Một chủ đề gây tranh cãi, mặc dù vậy, là việc những trí tuệ nhân tạo thực sự có thể được nhận ra hay không. Kurzweil cho rằng những người phản biện lý thuyết của ông, những người tin vào trí óc của con người là thứ quá phức tạp để sao chép được, đang đánh giá thấp sự phát triển theo cấp số nhân của công nghệ có thể đạt đến mức nào.

2. Find the words in the text which mean the following: (Tìm những từ trong bài mà có nghĩa như sau:)

3. Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây)

Gợi ý

1. Double-edged swords means something has both advantages and harms.

2. a. Because he knows that it can make human life much easier but it can also do significant harms to humanity.

b. Yes, I do agree with him.