Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 6: Reading (trang 8)

Unit 6: Endangered species

Unit 6: Reading (trang 8)

1. Read the first part of the text about elephants and fill each gap with a word from the box. (Đọc phần đầu của văn bản về voi và điền vào mỗi khoảng cách với một từ từ hộp)

Hướng dẫn dịch:

Ngày 12 tháng 8 là ngày Voi thế giới, đó là một sự kiện thường niên quốc tế dành riêng cho việc bảo tồn và bảo vệ loài voi trên thế giới. Tại sao lại có một ngày cho loài voi? Câu trả lời có thể được tìm thấy trong thực tế là dân số loài này đang suy giảm nhanh chóng, và chúng cần sự giúp đỡ.

Năm 1930, đã có khoảng 10 triệu voi Châu Phi ở trong hoang dã. Năm 1989, khi chúng đã được thêmvào danh sách quốc tế của các loài bị đe dọa nhất, đã có khoảng 600.000 còn lại. số voi đã giảm 62%trong thập kỷ qua, và chúng có thể hầu hết bị tuyệt chủng vào cuối thập kỷ tiếp theo. Ước tính có khoảng một trăm con voi châu Phi bị giết mỗi ngày bởi những kẻ săn trộm tìm ngà voi, thịt, và các bộ phận cơ thể, chỉ để lại 400.000 sống sót ngày nay.

Voi châu Á chưa bao giờ phong phú như châu Phi, và ngày nay chúng thậm chí còn bị đe dọa nhiều hơn. Vào đầu thế kỷ này, ước tính có khoảng 200.000 voi châu Á. Ngày nay có lẽ không quá 40.000trong tự nhiên.

2. Read the second part of the text and answer the questions. (Đọc phần thứ hai của văn bản và trả lời các câu hỏi)

Hướng dẫn dịch:

Voi là một loài động vật chủ chốt, và chúng đóng vai trò qua trọng trong việc duy trì đa dạng sinh thái. Dưới đây là một vài ví dụ.

Khi tìm kiếm thức ăn, voi kéo các cây xuống và phá vỡ những bụi gai, việc này giúp tạo ra vùng cỏ cho các sinh vật khác cư ngụ. Vết chân của chúng cũng tạo ra những hố sau mà có thể chứa nước được. Những loài khác dựa vào nguồn nước này trong mùa khô.

Quan trong hơn cả, phân voi rất cần thiết cho môi trường. Các loài động vật như khỉ đầu chó và các loài chim lấy những loại hạt chưa tiêu hóa được từ đó để làm thức ăn. Loại chất thải này cũng được coi là một loiạ phân bón, giúp con người làm màu mỡ đất đai trồng vụ mùa. Phân voi cũng là một phương tiện rải hạt và làm chúng nảy mầm. Một số loại hạt không thể nảy mầm nếu không đi qua hệ tiêu hóa của voi. Vậy nên, nếu loài voi tuyệt chủng, những hạt này cũng không lớn được thành cây, dẫn đến sự gia tăng xói mòn đất và lũ lụt.

Điều gì sẽ xảy ra nếu không còn voi trên Trái Đất. Voi duy trì hệ sinh thái mà chúng sống, và làm cho nhiều động thực vật có thể sống được trong môi trường đó nữa. Tóm lại, nếu voi tuyệt chủng, nhiều loài khác cũng sẽ biến mất theo.

1. They create grasslands when they pull down trees and break up thorny bushes while looking for food.

2. They get water that is collected and stored in deep holes created by elephants' footprints.

3. Baboons and birds get their food from undigested seeds and nuts in elephant droppings.

4. Humans can have rich soil which is fertilised by elephant droppings.

5. Some kinds of seeds cannot grow into trees naturally. They can germinate only after passing through an elephant's digestive system.

6. If elephants become extinct, there will be fewer trees, leading to soil erosion and flooding, and many other species will disappear.

7. (Suggested answer) In a brochure for wildlife protection. The rhetorical questions (e.g. Why is there a day for elephants? What would happen if there were no more elephants on Earth?) are used to persuade or influence readers.

3. Find the words or phrases from the two parts of the text which mean the following: (Tìm các từ hoặc cụm từ từ hai phần của văn bản mà có nghĩa như sau:)