Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 5: Speaking (trang 38)

Unit 5: Cultural identity

Unit 5: Speaking (trang 38)

1. Choose the utterances (a-f) to complete the conversation. (Chọn những phát biểu (a-f) để hoàn thành cuộc trò chuyện)

Hướng dẫn dịch:

Vy: Tớ sắp đi du học Úc và tớ đang lo lắng về cú sốc văn hóa. Tớ nên làm gì đây?

David: Ừm, người Úc là những người rất thân thiện và cậu có thể quen nhiều bạn bè. Điều đó sẽ giúp ích đấy.

Vy: Nhưng tớ sẽ nhớ đồ ăn của mẹ tớ. Cậu có nghĩ rằng tớ nên mang đồ ăn nhẹ Việt yêu thích theo không?

David: (cười) Ừ, tất nhiên, nhưng chúng sẽ không kéo dài lâu. Úc là một quốc gia đa văn hóa và cậu sẽ có thể tìm thấy một số các nhà hàng Việt ở đó. Cậu cũng nên cố gắng nói nhiều tiếng Anh và trải nghiệm những nền văn hóa mới.

Vy: Đúng, nhưng tớ muốn duy trì bản sắc văn hóa của mình.

David: Tớ chắc chắn rằng cậu có thể làm điều đó. Rõ ràng, cậu không thể nói tiếng Việt, trừ khi cậu đang ở với bạn bè Việt Nam của cậu, nhưng cậu có thể mặc trang phục truyền thống của mình. Đó chính là chiếc váy lụa dài, phải không?

Vy: Ý cậu là áo dài à? Chúng mình từng mặc áo dài trơn màu trắng như là đồng phục học sinh. Tớ cũng có một số áo dài mà tôi mặc vào dịp Tết và vào những dịp đặc biệt khác. Tớ yêu chúng! Tớ chắc chắn sẽ mang chúng theo cùng.

David: Chiếc áo dài rất đẹp. Tớ nghĩ mọi người nên được khuyến khích mặc trang phục dân tộc của họ. Chúng ta có thể học được rất nhiều về lịch sử, văn hóa và phong tục của một đất nước từ quần áo truyền thống của họ.

Vy: Tớ đồng ý. Cậu có trang phục dân tộc ở Úc không?

David: Không, chúng tớ không có một trang phục dân tộc chính thức, nhưng có một số kiểu quần áo gắn liền với Australia. Ví dụ, bushwear về cơ bản là quần áo được mặc khi cậu đi vào rừng và surfwear là bất cứ thứ gì cậu mặc trên bãi biển.

Vy: Có vẻ thú vị và rất khác Việt Nam!

2. Practise the completed conversation with a partner.Take turns role-playing the two speakers. (Thực hành cuộc trò chuyện hoàn chỉnh với một người bạn. Đổi vai giữa hai người)

3. With your partner, make a similar conversation between a student who is going to study in another country and a friend from that country. You can choose one of the following situations or your own ideas: (Với người bạn, tạo một cuộc đối thoại tương tự giữa một sinh viên đang đi du học ở một nước khác và một người bạn từ quốc gia đó. Bạn có thể chọn một trong các trường hợp sau đây hoặc ý tưởng của riêng bạn:)

1. Studying in Scotland and getting used to different food and weather: wearing traditional clothing to maintain cultural identity; national costumes in Scotland Học tập tại Scotland và làm quen với thức ăn và thời tiết khác nhau: mặc quần áo truyền thống để duy trì bản sắc văn hóa; trang phục quốc gia ở Scotland

Gợi ý

A: I’m going to study in Scotland the next year. I’m so excited but I also worry about the different food and weather there.

B: Well, I hope you can get used to the food in Scotland, there are many tasty dishes there.

A: But I’ll miss my mom’s cooking. Should I take some Vietnamese food with me?

B: It’s okay. Or you can go to the supermarket to buy food and cook for yourself. Scotland has some Vietnamese restaurants. But I think that you should try the local food to experience the culture there.

A: Yes, I’ll try. I want to maintain Vietnamese culture identity, too.

B: Yes, of course. You can do that. You can wear Vietnamese traditional costumes.

A: It’s a good idea. But ao dai is suitable for some special occasions rather than for wearing daily.

B: The ao dai is very beautiful. It also carries many symbols and beliefs of the Vietnamese people. Therefore, we can learn a lot about the culture of Vietnam through it.

A: I can agree with you more. Is there any national costume in Scotland?

B: Yes, we have the kilt, which looks like a dress. The special thing is that it is worn by men.

A: Wow, it is so amazing. Can you tell me more about it?