Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 4: Vocabulary & Grammar (trang 27)

Unit 4: The mass media

Unit 4: Vocabulary & Grammar (trang 27)

1. Do the crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ)

2. Complete the sentences with the words from the crossword puzzle in 1. (Hoàn thành các câu với các từ từ ô chữ trong bài 1)

Hướng dẫn dịch:

1. Truyền thông đại chúng có thể cung cấp các nguồn hữu ích cho việc dạy và học, kích thích sự thích thú và phát triển kiến thức.

2. Tin nhắn tức thời là việc gửi tin nhắc điện tử ở thời gian thực qua mạng máy tính, và được thể hiện này trên màn hình.

3. Kết nối mạng xã hội giúp mở rộng việc kinh doanh của con người và sự liên hệ xã hội qua việc tạo sự kết nối giữa cá nhân và công ty.

4. Hầu hết mọi người thời này đều tương tác với máy tính của họ nhiều hơn cả với gia đình và bạn bè.

5. Advent là sự đến của một thứ gì đó hoặc ai đó mà rất quan trọng hoặc đáng ghi nhớ.

6. Phát sóng điện tử hiệu quả hơn nhiều so với quảng cáo thông thường trên các phương tiện in ấy vì nó cho phép lượng khán giả lớn hơn tiếp cận với thông tin.

3. Complete the following sentences with the appropriate prepositions. (Hoàn thành các câusau đây với các giới từ thích hợp.)

Hướng dẫn dịch:

1. Chuyên gia công nghệ xin lỗi vì đến trễ do tắc đường.

2. Mình xin lỗi cô giáo chủ nhiệm vì nộp bài luận muộn.

3. Anh ấy được thưởng một chiếc huy chương vì đã cứu sống một bé trai 4 tuổi khỏi đuối nước.

4. Người đàn ông trẻ này chuyên về phần mềm máy tính.

5. Dầu gội này có mùi như quả chuối.

6. Nếu bạn tiếp tục gây tiếng ồn, tôi sẽ không thể tập trung vào công việc của mình được.

7. Không ai đáp lại lời phàn nàn về việc thiếu nguồn tài liệu dạy học.

8. Cô ấy luôn luôn viết thư điện tử cho chúng tôi.

9. Anh ấy đang nói chuyện với cô giáo về dự án mới của mình.

4. Put the verbs in brackets in the correct tenses. Use the negative form or passive voice if necessary. (Đặt các động từ trong ngoặc ở các thì đúng. Sử dụng các hình thức phủ định hoặc bị động nếu cần thiết)

1. had already bought, was given

2. had not used, showed

3. had had, hacked

4. had used, got

5. telephoned, had already finished

6. was, created

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đã mua sẵn chiếc máy tính bàn của tôi khi tôi được cho một máy tính bảng.

2. Cô ấy đã không dùng một mạng xã hội nào cho đến khi anh ấy chỉ cho cô làm thế nào.

3. Minh đã có một tài khoản thư điện tử trong 5 năm cho đến khi ai đó đột nhập vào tài khoản của anh ấy.

4. Cô ấy đã dùng một chiếc điện thoại đơn giản trong 10 năm trước khi cô ấy có một chiếc điện thoại thông minh vào năm ngoái.

5. Cho đến lúc Minh gọi điện cho tôi, tôi đã hoàn thành xong việc cập nhật tiểu sử của tôi trên mạng xã hội.

6. Charles David “Doc” Herrold là một người tiên phong phát sóng radio ở Mỹ, người đã tạo ra trạm radio thứ hai trên thế giới vào năm 1909.

5. Choose the correct time or quantity expressions used with the past perfect tense. (Chọn thời gian hoặc số lượng biểu hiện chính xác dùng với thì quá khứ hoàn thành)

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã sử hữu chiếc điện thoại này bao lâu trước khi bạn mua cái mới?

2. Tôi đã hoàn thành cuộc điện thoại trước khi Mai- bạn cùng lớp của tôi đến.

3. Minh đã chưa hoàn thành bài luận trước thời hạn nộp bài.

4. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tất cả bài tập nên được hoàn thành trước khi anh ta giải tán lớp.

5. Bạn đã dùng máy tính bao lâu trước khi nó đóng băng?

6. Họ đã trao đổi mail và tin nhắn trước khi họ gặp trực tiếp.

7. Tôi đã luôn muốn sở hữu 1 cái máy tính bảng mới cho nên tôi mua 1 cái hôm nay!