Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 3: Reading (trang 22)

Unit 3: The green movement

Unit 3: Reading (trang 22)

Read the following text and do the tasks that follow. (Đọc văn bản dưới đây và làm các bài tập phía sau)

Hướng dẫn dịch:

Nếu bạn muốn làm cho trường học của mình trở nên xanh hơn, hãy nghĩ xa các lớp học của bạn. Đây là một vài gợi ý rất đơn giản và dễ làm theo, và có thể tạo ra một thay đổi lớn trong việc giảm thải lượng chất carbon và tạo ra một cộng đồng bền vững.

Một trong những nơi mà cả giáo viên và học sinh thường dành thời gian ở đó là thư viện. Một không gian đọc thân thiện với môi trường sẽ tạo ra một ấn tượng thích thú với người sử dụng thư viện, và mang đến những lợi ích giáo dục nhất định. Ví dụ, bạn có thể lắp đặt các sản phẩm tiết kiệm năng lượng như quạt thay vì điều hòa, thứ tiêu tốn rất nhiều điện năng. Thêm vào đó, để nâng cao nhận thức của cộng động, hãy sắp xếp ở một nơi dễ nhìn thấy một bảng thông báo hàng ngày ghi các mẹo sống xanh như “Hãy để người khác sử dụng lại sách của bạn.”

Các học sinh yêu thể thao có thể thích dành thời gian ở bể bơi nhiều hơn là thư viện.

Vì vậy, giữ cho nơi này an toàn và xanh cũng giúp nâng cao nhận thức về môi trường. Nhớ rằng nước bể bơi có chứa chlo có thể gây đau mắt đỏ và ngứa da với một số người nếu họ dành quá nhiều thời gian dưới bể bơi. Một sự thay thế lý tưởng là một bể bơi nước mặn, nơi có thể sạch sẽ và tiết kiệm một cách tự nhiên. Trong trường hợp cần có nước ấm, hãy nghĩ đến hệ thống năng lượng mặt trường để tiết kiệm năng lượng bởi một bể được đun nóng bởi gas hoặc điện có thể thải ra hàng tốn carbon dioxide mỗi năm.

Cuối cùng, hãy tập trung vào phòng thể dục của trường học, có lẽ là nơi giao tiếp và thú vị nhất với tất cả mọi người ở trường học. Nghĩ về việc lắm đặt các vòi nước và vòi hoa sen chảy thấp để tiết kiệm hàng gallon nước mỗi phút và các đèn tiết kiệm điện để giảm thiểu chi phí điện. Hơn nữa, đảm bảo rằng đường thông khí được thông thoáng và không có nấm mốc hay các chất gây dị ứng.

1. Choose the best answer for each question. (Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi)

2. Find the words in the text which have the following meanings: (Tìm những từ trong bài có ý nghĩa như sau:)

3. Based on the information in the text, complete each of the following sentences with no more than six words. (Căn cứ vào thông tin trong văn bản, hoàn thành mỗi câu sau đây với không quá sáu chữ)

1. create a sustainable community

2. library, swimming pool, and school gym

3. the school gym

4. some green tips

5. low-flow taps and energy-saving lights

Hướng dẫn dịch:

1. Mục đích của hành động được đề xuất là không chỉ để làm cho trường học xanh, mà còn để giảm lượng khí thải carbon và tạo ra một cộng đồng bền vững.

2. Để làm cho trường học của bạn xanh, ngoài các phòng học, ba vị trí khác mà bạn có thể làm cho xanh là thư viện, hồ bơi, phòng thể hình.

3. Bạn nên chú ý hơn đến phòng tập thể dục trường học, nơi học sinh và giáo viên có xu hướng dành nhiều thời gian.

4. Mục đích của một thư viện thân thiện sinh thái hiệu quả là không chỉ để gây ấn tượng với người dùng, mà còn cung cấp một số lời khuyên xanh.

5. Các sản phẩm xanh đề nghị cho phòng tập thể dục trường học bao gồm vòi nước chảy chậm và đèn tiết kiệm năng lượng.

4. Based on the information in the text, decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Dựa trên những thông tin trong văn bản, quyết định các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp)