Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 2: Speaking (trang 16)

Unit 2: Urbanisation

Unit 2: Speaking (trang 16)

1. Put the following features of city life into the appropriate column. (Đặt những đặc điểm của cuộc sống đô thị vào cột phù hợp)

2. Tam and Phong are talking about urban life. Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation. Then practise it with a partner. (Tâm và Phong đang nói về cuộc sống đô thị. Chọn câu đúng (a-d) để hoàn thành cuộc đối thoại. Sau đó thực hành với một người bạn)

Hướng dẫn dịch:

Tâm: Bạn có thích sống ở thành phố lớn không?

Phong: Có. Mọi thứ rất tiện lợi ở đây. Phương tiện giao thông công cộng rất tốt.

Tâm: Mình đồng ý. Các dịch vụ thì rất hiệu quả

Phong: Đến một trung tâm mua sắm nơi bạn có thể mua được mọi thứ bạn cần cũng rất tiện lợi, và cơ sở vật chất giải trí cũng có sẵn ở mọi nơi

Tâm: Chính xác. Chúng ta có nhiều lựa chọn hơn ở thành phố. Bạn có thứ gì không thích không?

Phong: Ừm, với giao thông dày đặc và dân quá đông, ô nhiễm có thể rất tệ.

Tâm: Chắc chắn rồi. Không khí bị ô nhiễm ở thành phố nhiều hơn so với nông thôn. Nhưng có nhiều cơ hội việc làm ở thành phố. Bạn không nghĩ thế sao?

Phong: Đúng, có nhiều, nhưng bạn cần học tốt để tìm được công việc lương cao. Tỉ lệ thất nghiệp rất cao, và đó cũng góp phần gia tăng tỉ lệ tội phạm.

Tam: Đúng, mình đồng ý với bạn. Luôn luôn có hai mặt tốt và xấu. Mình phải xem xét tất cả chúng một cách cẩn thận trước khi quyết định xem mình muốn định cư tại thành phố này hay không.

Phong: Chúc may mắn!

3. Work in pairs. Make a similar conversation to discuss the advantages or disadvantages of urbanisation. You can use the ideas in 1. (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc đối thoại tương tự để thảo luận về những ưu điểm hay nhược điểm của đô thị hóa. Bạn có thể sử dụng những ý tưởng trong 1)