Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 10: Reading (trang 37)

Unit 10: Lifelong learning

Unit 10: Reading (trang 37)

1. Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D) for each blank. (Đọc văn bản sau đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất (A, B, C hoặc D) cho mỗi chỗ trống)

Hướng dẫn dịch:

Học tập suốt đời đang trở thành một điều bắt buộc với mọi người trong thế giới hiện đại. Nhiều người, mặc dù vậy, thấy điều này là quá sức, khi làm một người học tập suốt đời họ sẽ phải tiếp tục học suốt đời. Dưới đây là vài chiến lược để ứng dụng học tập trọn đời.

Đầu tiên, bắt đầu với một mục đích rõ ràng. Học thứ gì đó mà bạn sẽ có thể dùng nhiều trong tương lai. Thiết kế những mục tiêu học tập mà phục vụ bạn trong sự nghiệp cũng như thuộc sở thích cá nhân của bạn. Bạn sẽ cần suy nghĩ về trải nghiệm học tập như là sự đầu tư liên tục hơn là một ham muốn tức thời.

Thứ hai, chọn học một thứ gì thực sự thú vị với bạn. Bạn sẽ cần phải có niềm vui thông qua việc tiếp nhận kiến thức và kĩ năng, việc này giống như một hành trình vô tận. Phần vui vẻ sẽ làm bạn có động lực, cho dù có những lúc khó khăn.

Thứ ba, bạn sẽ cần chấp nhận rằng ngày nay, giáo dục không chỉ đơn giản là chuẩn bị cho cuộc sống. Thời đại mới có nghĩa là những phương tiện mới: cuộc sống cũng là sự giáo dục. Với suy nghĩ như vậy, bạn sẽ dám đối mặt với thử thách như là một cơ hội để phát triển.

Thứ tư, học tập chọn đời là không chỉ là về tiếp tục học tập; bạn sẽ cần nghĩ về những thứ bạn đã học và tìm ra cách áp dụng nó vào công việc và cuộc sống cá nhân của bạn. Đừng đọc quá nhiều và dùng não quá ít. Nghĩ nhiều hơn sẽ làm trung hòa những ý tưởng mà kiến công việc hoặc cuộc sống của bạn tốt hơn.

Đây là những chiến lược chìa khóa để bảo đảm rằng việc học tập trọn đời của bạn là học thông minh hơn là học chăm chỉ. Hãy ghi nhớ, hoạt động học tập trọn đời là không thể dừng lại; và thế giới hiện nay được chia ra không phải theo mạnh và yếu, không phải thông minh và ngốc nghếch; không phải may mắn hay kém may mắn. Sự khác biệt là giữa những người học và những người không học: những người từ chối học suốt cuộc đời.

2. Read the text again and choose the best answer for the following questions. (Đọc lại bài và chọn câu trả lời đúng nhất cho những câu hỏi sau)

3. Based on the information in the text, decide whether the following statements are true (T) or false (F). Tick the correct box. (Dựa trên các thông tin trong văn bản, quyết định xem các nhận địnhsau đây là đúng (T) hoặc sai (F). Đánh dấu vào ô thích hợp)