Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, Mg = 24, Al = 27, Fe = 56, Cu = 64.

Câu 1:

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al.

B. Fe.

C. Fe.

D. FeO.

Câu 2:

X3+ có cấu hình electron là: . Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là

A. ô số 26, chu kì 4 nhóm VIIIA.

B. ô số 26, chu kì 4, nhóm IIA.

C. ô số 26, chu kì 3, nhóm VIIIB.

D. ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

Câu 3:

Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối người ta thường

A. ngâm vào đó một đinh sắt.

B. cho vào đó một vài giọt dung dịch HCl.

C. mở nắp lọ đựng dung dịch.

D. cho vào đó vài giọt dung dịch loãng.

Câu 4:

Quặng sắt manhetit có thành phần chính là

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 5:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(3) Cho FeO vào dung dịch (loãng, dư).

(4) Cho Fe vào dung dịch (.

(5) Cho Fe vào dung dịch (loãng, dư).

Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)?

A. 4 .

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 6:

Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

A. Na, Ca, Al.

B. Na, Ca, Zn.

C. Na, Cu, Al.

D. Fe, Ca, Al.

Câu 7:

Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí và m gam muối. Giá trị của m là

A. 34,10.

B. 32,58.

C. 31,97.

D. 33,39.

Câu 8:

Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 4,48 lít.

B. 8,96 lít.

C. 17,92 lít.

D. 11,20 lít.

Câu 9:

Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng giữa với dung dịch trong

A. 36.

B. 34.

C. 35.

D. 33.

Câu 10:

Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 0,8 gam.

B. 8,3 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a A D A B C A C B A D
Al có tính lưỡng tính. Chọn đáp án A.

Câu 2:

X có cấu hình electron là: . Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. Chọn đáp án D.

Câu 3:

Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối người ta thường ngâm vào đó một đinh sắt. Chọn đáp án A.

Câu 4:

Quặng sắt manhetit có thành phần chính là . Chọn đáp án B.

Câu 5:

Thí nghiệm tạo ra muối sắt II là:

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(4) Cho Fe vào dung dịch (.

(5) Cho Fe vào dung dịch (loãng, dư).

Chọn đáp án C.

Câu 6:

Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là Na, Ca, Al. Chọn đáp án A.

Câu 7:

= 2. + 2. = 2.0,15 + 2. 0,04.4 = 0,62 mol.

Bảo toàn khối lượng: + = m + +

→ m = 0,12.27 + 0,04.232 + 0,62.36,5 – 0,15.2 – 4.0,04.18 = 31,97 gam.

Chọn đáp án C.

Câu 8:

Bảo toàn khối lượng: = 30,2 – 17,4 = 12,8 → = 0,4 mol

→ V = 0,4.22,4 = 8,96 lít. Chọn đáp án B.

Câu 9:

+ + ( + + + O

Tổng hệ số = 36. Chọn đáp án A.

Câu 10:

= = 9,1 – 8,3 = 0,8 → = = 0,8 : 16 = 0,05 mol

= 0,05.80 = 4 gam. Chọn đáp án D.