Sách Giải Bài Tập và SGK

Soạn văn: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Câu 1:

Soạn văn 12 tập 2: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và  các phong cách ngôn ngữ


Câu 2:

Soạn văn 12 tập 2: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và  các phong cách ngôn ngữ


Câu 3:

Soạn văn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các  phong cách ngôn ngữ - Bài làm văn hay


Câu 4:

Hai phần văn bản đều có chung đề tài (trăng) nhưng được viết với hai phong cách ngôn ngữ khác nhau:

   + Phần văn bản (a) được viết theo phong cách ngôn ngữ khoa học nên ngôn ngữ dùng thể hiện tính trừu tượng, khái quát, tính lí trí, lôgíc, tính phi cá thể.

   + Phần văn bản (b) được viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nên ngôn ngữ dùng thể hiện tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa.

Câu 5:

a) Văn bản trên được viết theo phong cách ngôn ngữ hành chính

b) Đặc điểm ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản:

+ Từ ngữ: văn bản sử dụng nhiều thuật ngữ, từ thường gặp trong ngôn ngữ hành chính như: quyết định, căn cứ, luật, nghị định 299/ HĐBT, ban hành điều lệ, thi hành quyết định này

+ Về câu: các kiểu câu thường theo motip chung: UBND thành phố Hà Nội căn cứ… xét đề nghị… quyết định…

+ Về kết cấu: Phần đầu có tiêu ngữ, cơ quan ra quyết định, ngày tháng năm, tên quyết định

- phần chính: nội dung quyết định

- Phần cuối: chữ kí, họ tên, nơi nhận

c) Tin ngắn: Vào sáng ngày 12/11, bà Trần Thị Tâm Đan thay mặt UBND thành phố HN đã kí quyết định thành lập bảo hiểm Y tế Hà Nội. Quyết định này nêu rõ nhiệm vụ, tổ chức phòng ban để các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành.