Sách Giải Bài Tập và SGK

Soạn văn: Luật thơ

Tóm tắt lý thuyết:

a) Luật thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, số tiếng, cách hiệp vần, phép hài thanh, ngắt nhịp…

b) Trong luật thơ, tiếng là đơn vị quan trọng. Số tiếng định hình dòng thơ, sự phối hợp của thanh điệu của tiếng. Sự kết hợp của tiếng, sự liên kết bằng vần, của tiếng, sự đối lập hay kết dính, sự ngắt nhịp

c) Các thể thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn Đường luật, thất ngôn Đường luật. Các thể thơ hiện đại: thơ bốn tiếng, thơ năm tiếng, bảy tiếng, tám tiếng… thơ tự do và thơ văn xuôi

Luyện tập:

a) Hai câu thơ bảy chữ trong đoạn thơ trích “Chinh phụ ngâm”

-Gieo vần: vần lưng

-Ngắt nhịp: 3/4

-Hài thanh: tiếng thứ ba của mỗi dòng đều là thanh bằng

b) Bài thơ “Cảnh khuya”

-Gieo vần: vần lưng

-Ngắt nhịp: 3/4 (câu đầu), 4/3 (ba câu còn lại)

-Hài thanh: xét theo nguyên tắc “Nhất tam ngũ bất luận/Nhị tứ lục phân minh” ta có mô hình hài thanh của bài thơ như sau: