Sách Giải Bài Tập và SGK

"thích" "không thích" V-ing Những động từ và thành ngữ này đều có nghĩa chung là  hay . Chúng thường được theo

"thích"

"không thích"

V-ing

likelovehatecan't bear
enjoydislikemindcan't stand
    Những động từ và thành ngữ này đều có nghĩa chung là  hay . Chúng thường được theo sau bởi .

Ví dụ:

- Ann hates flying.

(Ann không thích đi máy bay.)

- Why do you dislike living here?

(Vì sao bạn không thích sống ở đây?)

- I don't like people shouting at me. (=I don't like being shouted at)

(Tôi không thích người ta quát nạt tôi.)

love, hate

can't bear

to...

    Sau các động từ  và , chúng ta cũng có thể sử dụng 

Ví dụ:

- I love meeting people. hoặc I love to meet people.

(Tôi thích gặp gỡ mọi người.)

- She can't bear being alone. hoặc She can't bear to be alone.

.

(Cô ấy không chịu nổi cảnh sống một mình.)

enjoy/dislike/mind/can't stand

V-ing

to...

    Nhưng sau các động từ , chúng ta chỉ được sử dụng  (không sử dụng )

Ví dụ:

- I enjoy being alone. (KHÔNG nói 'I enjoy to be')

(Tôi thích ở một mình.)

- Tom doesn't mind working at night. (KHÔNG nói 'mind to work')

(Tom không ngại làm việc vào ban đêm.)

"I like doing something"

I like to do something

    Bạn có thể nói  hay "" (=Tôi thích làm việc gì đó). Thường không có sự khác biệt nào khi sử dụng hai cấu trúc này.

Ví dụ:

- I like getting up early. hoặc I like to get up early.

(Tôi thích dậy sớm.)

tiếng Anh Anh (British English)

I like doing

I like to do

Trong , đôi khi có sự khác biệt giữa "" và "".

  • I like doing something có nghĩa là Tôi thích làm việc gì đó.- Do you like cooking? (=do you enjoy it?)(Bạn có thích nấu nướng không?)- I like living here. (=I enjoy it)(Tôi thích sống ở đây.)
  • I like to do something có nghĩa là Tôi nghĩ đó là một việc tốt cần làm hay phải làm.- I like to clean the kitchen as often as possible.(This doesn't mean that I enjoy it; it means that I think it is a good thing to do)(Tôi muốn lau chùi nhà bếp càng thường xuyên càng tốt.)(điều này không có nghĩa là tôi thích việc lau chùi; nó có nghĩa rằng tôi nghĩ đó là một việc cần thiết nên làm)- Mary likes people to be on time.(Mary thích những người đúng giờ.)

Would like/would love/would hate/would prefer

to + động từ nguyên thể

 thường được theo sau bởi .

Ví dụ:

- I would like to be rich.?

(Tôi muốn trở nên giàu có.)

- Would you like to come to dinner on Friday?

(Bạn có muốn đến dùng bữa tối vào thứ Sáu?)

- I'd love (=would love) to be able to travel round the world.

(Tôi muốn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới.)

- Would you prefer to have dinner now or late?

(Bạn muốn dùng bữa tối bây giờ hay muộn hơn.)

I like

I would like

So sánh  và :

- I like playing/to play tennis. (=I enjoy it in general)

(Tôi thích chơi quần vợt.)

- I would like to play tennis today. (=I want to play today)

(Hôm nay tôi muốn chơi quần vợt.)

Ghi chú

would mind

V-ing

: Lưu ý rằng  được theo sau bởi cấu trúc .

- Would you mind closing the door, please?

(Bạn có thể đóng cửa lại được không?)

I would like to have done something

    Bạn có thể nói "" với nghĩa là "Bây giờ tôi tiếc là tôi đã không làm hay không thể làm được điều đó".

Ví dụ:

- It's a pity we didn't see Val when we were in London. I would like to have seen her again

(Thật đáng buồn là chúng tôi đã không gặp Val khi chúng tôi ở London. Tôi muốn gặp cô ấy một lần nữa.)

- We'd like to have gone on holiday but we didn't have enough money.

(Chúng tôi muốn đi nghỉ mát nhưng chúng tôi đã không có đủ tiền.)

would love/would hate/would prefer

    Bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc tương tự sau .

Ví dụ:

- Poor old Tom! I would hate to have been in his position.

(Thật tội nghiệp cho ông bạn già Tom! Tôi chẳng muốn rơi vào tình thế của ông ấy.)

- I'd love to have gone to the party but it was impossible.

(Tôi thích đến dự buổi tiệc nhưng đã không thể đến được.)