Sách Giải Bài Tập và SGK

Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề

Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.

the

    Sử dụng mạo từ xác định  ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.

a

an

    Sử dụng mạo từ bất định  hoặc  khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.

the

the

    Chúng ta không sử dụng mạo từ  với các tên riêng của người ('Ann', 'John', ...). Tương tự như vậy, chúng ta không sử dụng mạo từ  với các tên chỉ nơi chốn.

Ví dụ:

Các châu lục: | Africa (KHÔNG dùng 'the Africa')

| Europe, South America

Các quốc gia: | France (KHÔNG dùng 'the France')

| Japan, Switzerland

Các tiểu bang, các vùng: | Texas, Cornwall, Tuscany, Central Europe

Các hòn đảo: | Corsica, Sicily, Bermuda

Các thành phố, thị trấn: | Cairo, New York, Madrid

Các tên núi: | Everest, Etna, Kilimanjaro

the

Republic, Kingdom, States

    Nhưng chúng ta sử dụng mạo từ  với  (Cộng hòa, Vương quốc, Liên bang, ...)

Ví dụ:

- the United States of America (the USA)

(Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

- the United Kingdom (the UK)

(Vương quốc Anh)

- the Dominican Republi

(Cộng hòa Dominican)

Hãy so sánh:

- We visited Canada and the United States.

(Chúng tôi đã đến thăm Canada và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.)

Mr/Mrs/Captain/Doctor ... + tên riêng

the

    Khi chúng ta nói , chúng ta không sử dụng mạo từ .

Mr Johnson/ Dr Johnson/ Captain Johnson/ President Johnson...

the

    Ví dụ:  (Không dùng ...)

Uncle Robert/ Aunt Jane/ Saint Catherine/ Princess Anne...

the

 (Không dùng ...)

Ví dụ:

- We called the doctor.

(Chúng tôi đã gọi bác sĩ.)

nhưng

- We called Doctor Johnson. (KHÔNG nói 'the Doctor Johnson')

(Chúng tôi đã gọi bác sĩ Johnson.)

mount

lake

the

    Với  (= mountain - núi) và  (hồ) cũng vậy, chúng ta cũng không sử dụng mạo từ .

    Mount Everest (KHÔNG có the...)

    Mount Etna

    Lake Superior

    Lake constance

Ví dụ:

- They live near the lake.

(Họ sống gần hồ.)

nhưng

They live near Lake Constance. (KHÔNG có 'the')

(Họ sống gần hồ Constance.)

the

Chúng ta sử dụng mạo từ  với tên các đại dương, vùng biển, các con sông và các kênh đào.

the Atlantic (Ocean) the Mediterranean (sea)

the Red Sea the Indian Ocean

the Channel the Suez Canal

the (River) Amazon the (River) Thames

the Rhine

the

    Chúng ta sử dụng mạo từ  với dạng số nhiều của các tên riêng chỉ người và nơi chốn.

    Người the Taylors, the Johnsons

    Các quốc gia the Netherlands, the Philippines, the United States

    Các quần đảo the Canaries/the Canary Islands, the Bahamas, the British Isles

    Các dãy núi the Rocky Mountains/the Rockies, the Andes, the Alps

Ví dụ:

- The highest mountain in the Alps is Mont Blanc. (KHÔNG nói 'the Mont Blanc')

Núi cao nhất trong dãy Alpơ là ngọn Mont Blanc.

Chúng ta nói:

the north (of France) nhưng northern France (KHÔNG có 'the')

the south-east (of Spain) nhưng south-eastern Spain

Ví dụ:

northern Europe

the south

- Sweden is in ; Spain is in .

(Thụy Điển nằm ở Bắc Âu, Tây Ba Nha nằm ở miền Nam.)

the Middle East

the Far East

Tương tự với  (Vùng Trung Đông)  (Vùng Viễn Đông).

north/south...

the

Bạn cũng có thể sử dụng  + tên của một địa điểm (không có ) để chỉ tên các vùng, miền, lãnh thổ.

Ví dụ:

North America (Nam Mỹ)

South-East Spain (Đông Nam Tây Ba Nha)

the

Lưu ý rằng, trên bản đồ, các địa danh này không có mạo từ  đi kèm.