Sách Giải Bài Tập và SGK

Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề

Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.

the

    Sử dụng mạo từ xác định  ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.

a

an

    Sử dụng mạo từ bất định  hoặc  khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.

a/an

one

Chương này chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau khi sử dụng  và  trong tiếng Anh.

a/an

one

Khi được sử dụng để đếm hoặc đo lường thời gian, khoảng cách, cân nặng, … chúng ta có thể sử dụng hoặc  hoặc :

£1 = a/one pound

£1,000,000 = a/one million pounds

Ghi chú

The rent is £100 a week

a

week 

 one

: Bạn cần ghi nhớ rằng trong câu  thì mạo từ  đặt trước ở đây không thể được thay thế bởi.

a/an

one

one + danh từ

a/an

Ngoài ra, các dạng câu khác thì hai mạo từ  và  cũng không thể thay thế lẫn nhau, bởi vì  thường mang nghĩa "chỉ một/không nhiều hơn một" trong khi  không mang nghĩa này:

A shotgun is no good. (It is the wrong sort of thing.)

One shotgun is no good. (I need two or three.)

  • one (tính từ/đại từ) được sử dụng với another/others:One (boy) wanted to read, another /others wanted to watch TV.One day he wanted his lunch early, another day he wanted it late.
  • one có thể được sử dụng trước day/week/month/year/summer/winter, … hoặc trước tên của ngày hoặc tháng để diễn tả thời gian cụ thể diễn ra một hành động nào đó:One night there was a terrible storm.One winter the snow fell early.One day a telegram arrived
  • Cụm từ one day cũng có thể được sử dụng với nghĩa "một ngày nào đó trong tương lai":One day you'll be sorry you treated him so badly(bạn cũng có thể sử dụng some day ở đây)

one

a/an

 khi được sử dụng để làm đại từ là tương đương với :

Did you get a ticket? ~ Yes, I managed to get one.

one

some

Dạng số nhiều của  được sử dụng theo cách này là :

Did you get tickets? ~ Yes, I managed to get some.