Sách Giải Bài Tập và SGK

in/for/about/... V-ing Nếu một giới từ ( có động từ theo sau, thì động từ theo sau này phải có

in/for/about/...

V-ing

    Nếu một giới từ () có động từ theo sau, thì động từ theo sau này phải có dạng .

Giới từ (Preposition) + V-ing

    Cấu trúc: 

Ví dụ:

- Are you interested | in | working for us?

- I'm not very good | at | learning languages?

- She must be fed up | with | studying

- What are the advantages| of | having a car?

- The knife is only | for | cutting bread.

- How | about | playing tennis tomorrow?

- I bought a new bicycle | instead of | going away on holiday.

- Carol went to work | in spite of| feeling ill.

"interested in somebody (do)ing...", "fed-up with you (do) ing..."

    Bạn cũng có thể nói " ...

Ví dụ:

- I'm fed up with you telling me what to do.

(Tôi không thích anh bảo tôi phải làm những gì.)

  • before + V-ing và after + V-ing- Before going out, I phoned Sarah. (KHÔNG nói 'Before to go out')(Trước khi đi, tôi đã gọi điện thoại cho Sarah.)- What did you do after leaving school?(Bạn đã làm gì sau khi ra trường?)Bạn cũng có thể nói: Before I went out ... và after you left school...
  • by + V-ing: để nói một việc nào đó đã xảy ra như thế nào.- The burglars got into the house by breaking a window and climbing in.(Bọn trộm đã đột nhập bằng cách đập vỡ cửa sổ và chui vào.)- You can improve your English by reading more.(Bạn có thể trau dồi tiếng Anh của bạn bằng cách đọc nhiều hơn nữa.- She made herself ill by not eating properly.(Cô ấy tự làm mình ốm bởi sự ăn uốn không hợp lý.)
  • without + V-ing- I ran ten kilometres without stopping.(Tôi đã chạy 10 km không nghỉ.)- They climbed through the window without anybody seeing them(hoặc ...without being seen)(Chúng đã trèo qua cửa sổ mà không bị ai nhìn thấy.)(hoặc ...mà không bị ai phát hiện)She needs to work without people disturbing her(hoặc ... without being disturbed).(Cô ấy cần làm việc mà không bị ai quấy rầy.)(hoặc ... mà không bị quấy rầy)- It's nice to go on holiday without having to worry about money.(Thật là tuyệt khi đi nghỉ mát mà không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.)

to

to do/to see/...

 là thành phần của động từ nguyên mẫu ().

Ví dụ:

- We decided to go out.

(Chúng tôi đã quyết định đi dạo.)

- Would you like to play tennis?

(Bạn muốn chơi quần vợt không?)

to

in/for/about/from/...

Nhưng  cũng là một giới từ (giống như )

Ví dụ:

- We drove from London to Edinburgh.

(Chúng tôi đã lái xe từ London tới Edinburgh.)

- I prefer tea to coffee.

(Tôi thích chè hơn cà phê.)

- Are you looking forward to the weekend?

(Bạn đang mong tới cuối tuần phải không?)

V-ing

to

to + V-ing

    Nếu một giới từ được theo sau bởi một động từ, thì động từ đó có dạng . Bởi vậy, khi  là giới từ và theo sau nó là một động từ, bạn phải nói là .

Ví dụ:

- I prefer driving to travelling by train. (KHÔNG nói 'to travel')

(Tôi thích đi xe hơn là đi tàu.)

- Are you looking forward to seeing Ann again? (KHÔNG nói 'looking forward to see')

(Bạn đang mong gặp Ann lắm phải không?)

be/get used to + V-ing

Về , mời bạn theo dõi chương tiếp theo.