Sách Giải Bài Tập và SGK

Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) Can I help you? "I can cook. Could you open the door? Can you

Động từ khuyết thiếu (Modal Verb)

Can I help you?

"I can cook.

Could you open the door?

Can you open the door?

 là nhóm động từ rất quen thuộc với người học tiếng Anh. Từ khi mới bắt đầu học, chúng ta đã làm quen với các câu đơn giản như "" hay ". Và đã bao giờ bạn thắc mắc khi nào sử dụng "" hay sử dụng "" không.

Chương này, mình xin giới thiệu Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) là gì và sơ lược qua các động từ khuyết thiếu thường gặp. Bắt đầu từ chương tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu từng động từ khuyết thiếu một.

Động từ khiếm khuyết (Modal Verb) là các động từ nhưng lại không chỉ hành động mà nó chỉ giúp bổ nghĩa cho động từ chính.

List sau trình bày một số lý do giải thích tại sao gọi là Động từ khuyết thiếu:

  • Động từ không cần chia ở ngôi thứ ba số ít (ví dụ: I can/she can/he can)
  • Không có dạng nguyên thể hay phân từ như các động từ thường khác (ví dụ: KHÔNG có to can)
  • Động từ chính ở sau động từ khiếm khuyết không chia (dạng nguyên thể không to). Ví dụ: can cook, must begin, ...
  • Không cần trợ động từ (do, does, did, ...) trong câu hỏi, phủ định. Chính các động từ khuyết thiếu này đóng luôn vai trò làm trợ động từ trong các câu này.