Sách Giải Bài Tập và SGK

Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự

Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

football, swimming pool, software, …

Chắc bạn đã từng biết đến khái niệm danh từ ghép và đã từng sử dụng hay từng làm bài tập mà có một số từ chẳng hạn như  Các danh từ này là các danh từ ghép. Và trong tiếng Việt thường ngày, chúng ta cũng hay sử dụng, ví dụ: nhà cửa, ruộng vườn, máy bay, …

Trong chương này chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm danh từ ghép trong tiếng Anh và các cách cấu thành danh từ ghép khác nhau.

Danh từ ghép là danh từ được tạo thành từ 2 hay nhiều từ.

Một số ví dụ:

Football

software

swimming pool

 • Cấu trúc danh từ + danh từpetrol tank     London Transport     sky-jackerriver bank     kitchen table     winter clothes
 • Cấu trúc danh từ + danh động từfruit picking     lorry driving     coal-miningweight-lifting     bird-watching     surf-riding
 • Cấu trúc danh động từ + danh từwaiting list     diving-board     driving licencelanding card     dining-room     swimming pool
 • Cấu trúc tính từ + danh từSoftwareblackboard
 • Cấu trúc động từ + giới từcheck-out
 • Cấu trúc danh từ + cụm giới từmother-in-law
 • Cấu trúc giới từ + danh từunderworld
 • Cấu trúc danh từ + tính từtruckful

1. 

Khi danh từ thứ hai thuộc sở hữu hay là một phần của danh từ thứ nhất

shop window picture frame college library

church bell     garden gate     gear lever

lump, part, piece, slice, …

of + danh từ

Ghi chú: các danh từ biểu thị lượng:  không thể sử dụng theo cách này. Bạn phải sử dụng cấu trúc .

a piece of cake

a slice of bread

2. Khi danh từ đầu tiên có thể chỉ rõ địa điểm hay vị trí của danh từ thứ hai

city street     comer shop

country lane        street market

3. Khi danh từ đầu tiên có thể chỉ rõ thời gian của danh từ thứ hai

summer holiday        Sunday paper

November fogs        spring flowers

4. Khi danh từ đầu tiên có thể biểu thị chất liệu tạo ra danh từ thứ hai

steel door        rope ladder

gold medal       stone wall

 • Các danh từ wool và wood không được sử dụng trong dạng này, bởi vì chúng có dạng tính từ cho riêng hai danh từ này, đó là woolen và wooden.
 • Danh từ gold có dạng tính từ là golden, và tính từ này chỉ được sử dụng trong các câu dạng như sau:a golden handshakea golden opportunitygolden hair
 • Khi danh từ đầu tiên có thể biểu thị nguồn nhiên liệu được sử dụng cho danh từ thứ hai hoạt độngGas firepetrol engineoil stow

5. Khi danh từ đầu tiên có thể chỉ rõ mục đích của danh từ thứ hai

coffee cup        escape hatch        chess board

reading lamp        skating rink        golf club

factory, farm, mine, …

6. Các danh từ chỉ khu vực làm việc, chẳng hạn như  có thể được đặt trước bởi một danh từ chỉ tên sản phẩm mà nhà máy, khu mỏ, … đó tạo ra.

fish-farm        gold-mine        oil-rig

7. Các danh từ ghép thường đươc sử dụng để chỉ các nghề nghiệp, các môn thể thao và người thực hiện chúng.

sheep farming        sheep farmer        pop singer

wind surfing        water skier        disc jockey

và cho các môn thể thao đối kháng giữa 2 vận động viên hoặc hai đội, ….

football match        tennis tournament

beauty contest        car rall

8. Khi danh từ thứ nhất có thể diễn đạt những gì mà danh từ thứ hai liên quan tới.

 • Ví dụ một tiểu thuyết hư cấu có thể là:detective/murder/mystery/ghost/terror/spy story
 • Ví dụ chúng ta có thể mua các vé:bus/train/plane tickets
 • Ví dụ chúng ta có thể trả các hóa đơn, lệ phí, phí:fuel/laundry/ milk/telephone bills, entry fees, income tax, car insurance, water rates, parking fines.
 • Tương tự, với các danh từ liên quan tới hội nghị, phòng, ban, khoa, …housing committee, education department, peace talks

 • Với các danh từ ghép có cấu trúc danh từ + danh động từ và danh động từ + danh từ thì trọng âm rơi vào từ đầu tiên trong danh từ ghép.
 • Với các danh từ ghép được sử dụng để chỉ tên vị trí của một vật cụ thể (ví dụ tên đường, tên cầu, …) thì hai từ trong danh từ ghép đều có trọng âm là như nhau.King's Road        Waterloo Bridge        Leicester Square
 • Nhưng có một trường hợp ngoại lệ bạn cần ghi nhớ. Với các danh từ ghép mà từ cuối cùng là STREET thì trọng âm sẽ rơi vào từ STREET này.Bond StreetOxford Street