Sách Giải Bài Tập và SGK

cái cái một cô Bạn có từng tự hỏi trong tiếng Việt chúng ta đang giao tiếp hàng ngày có

cái

cái

một cô

Bạn có từng tự hỏi trong tiếng Việt chúng ta đang giao tiếp hàng ngày có Mạo từ không? Câu trả lời chắc chắn là có. Ví dụ như các cụm từ  bút,  ghế,  bé, … Trong tiếng Anh và các ngôn ngữ khác cũng vậy. Vậy Mạo từ trong tiếng Anh là gì?

the

a

an

Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định. Trong tiếng Anh, chúng ta thường gặp và sử dụng 3 mạo từ, đó là: ,  và .

the

Sử dụng mạo từ xác định  ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.

a

an

Sử dụng mạo từ bất định  hoặc  khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.

the book

a book

Chỉ với 3 từ ngắn này nếu chúng ta không sử dụng đúng cách có thể gây nên sự hiểu lầm tai hại. Ví dụ: bạn muốn người bạn lấy cho bạn , nhưng không may bạn lại nói . Anh bạn kia có thể dành một khoảng thời gian để đi ra cửa hàng và mua cho bạn một cuốn sách mà anh ta nghĩ rằng bạn thích đọc.

Một ví dụ khác để chỉ rõ sự khác nhau khi sử dụng mạo từ và không sử dụng mạo từ:

dinner = the evening meal

a dinner = an evening meal held for some kind of event

the dinner = a specific evening meal which was held for some kind of event

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng Anh

Trước khi tìm hiểu về cách sử dụng của mạo từ, bạn cần phân biệt rõ khái niệm danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Bạn có thể tham khảo tại đây: .

Mạo từ trong tiếng Anh bao gồm ba từ và được phân chia như sau:

  • Mạo từ xác định (Denfinite article): the
  • Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an
  • Mạo từ Zero (Zero article) hay danh từ không có mạo từ đứng trước: thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable noun) và danh từ đếm được ở dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes.

Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ – chỉ đơn vị.