Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu II.1: Sơ lược về virut. Virut là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào. Hãy chứng minh.

Câu 1:

Sơ lược về virut. Virut là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào. Hãy chứng minh.

Lời giải:

-Virut là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào chưa phải là cơ thể sống, vì:

   + Virut không có cấu tạo tế bào nên không có bộ máy trao đổi chất và năng lượng riêng cho mình.

   + Virut chỉ thể hiện các chức năng sống như chuyển hóa vật chất năng lượng, sinh sản… trong tế bào vật chủ.

   + Virut không sống ở trạng thái tự do ngoài tế bào, chúng sẽ bị phân hủy trong môi trường tự do.