Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Từ những thông tin trên, hãy cho biết thế nào là cơ quan tương tự?

Câu hỏi 2:

Từ những thông tin trên, hãy cho biết thế nào là cơ quan tương tự?

Lời giải:

-Cơ quan tương (cơ quan cùng chức năng) là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có hình thái tương tự.