Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Quan sát hình 47.1, hãy giải thích sự khác nhau về sức sống của sinh vật ở các khoảng thuận lợi và khoảng chống chịu theo nhân tố nhiệt độ.

Câu hỏi 2:

Quan sát hình 47.1, hãy giải thích sự khác nhau về sức sống của sinh vật ở các khoảng thuận lợi và khoảng chống chịu theo nhân tố nhiệt độ.

Lời giải:

-Loài có giới hạn sinh thái về nhiệt độ trong khoảng 7,5°C – 32°C. Trong giới hạn này sinh vật tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

-Nhiệt độ cực thuận từ 18°C – 26°C. Ở khoảng nhiệt độ này, sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt.

-Hai khoảng chống chịu là: 7,5°C – 18°C và 26°C – 32°C. Ở khoảng này, sinh vật sinh trưởng, phát triển kém.

-Điểm giới hạn dưới 7,5°C và điểm giới hạn trên 32°C: là điểm nhiệt độ thấp nhất và cao nhất mà sinh vật có thể tồn tại, vượt qua điểm này sinh vật sẽ chết.