Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Liên quan đến độ ẩm, hãy cho biết những loài ếch nhái thường xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào trong ngày. Dạng thích nghi đó thuộc loại gì?

Câu hỏi 2:

 Liên quan đến độ ẩm, hãy cho biết những loài ếch nhái thường xuất hiện ở đâu và vào thời gian nào trong ngày. Dạng thích nghi đó thuộc loại gì?

Lời giải:

- Loài ếch nhái có da trần và ẩm, do đó chúng thường sống ở nơi có độ ẩm cao, gần nơi có nước. Trong năm, chúng thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa để kiếm ăn và sinh sản. Trong ngày, chúng thường xuất hiện vào chiều tối hay sáng sớm.

- Ếch nhái là những loài ưa ẩm.