Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Hãy nêu các nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST.

Câu hỏi 2:

 Hãy nêu các nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST.

Lời giải:

- Do các tác nhân gây đột biến từ môi trường:

   + Tác nhân vật lí: tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt…

   + Tác nhân hóa học: NMU, EMS, thuốc trừ sâu, …

- Do sự biến đổi sinh lí, sinh hóa nội bào.

→ Tần số đột biến phụ thuộc vào: loại tác nhân, cường độ, liều lượng của tác nhân; độ bền vững về cấu trúc của NST.