Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Hãy giải thích vì sao hiện nay các cơ thể sống không có khả năng hình thành bằng con đường vô cơ.

Câu hỏi 2:

Hãy giải thích vì sao hiện nay các cơ thể sống không có khả năng hình thành bằng con đường vô cơ.

Lời giải:

Ngày nay, các cơ thể sống không có khả năng hình thành bằng con đường vô cơ do:

-Không còn điều kiện Trái Đất nguyên thủy.

-Nếu như có một tác nhân tự nhiên nào đấy tạo nên chất hữu cơ từ chất vô cơ thì các chất hữu cơ này sẽ bị các sinh vật khác phân hủy và như vậy không thể hình thành cơ thể sống được.