Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Từ kiến thức đã học, hãy cho biết thành tựu chọn giống ở Việt Nam về một vài giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế lai.

Câu hỏi 1:

Từ kiến thức đã học, hãy cho biết thành tựu chọn giống ở Việt Nam về một vài giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế lai.

Lời giải:

-Cây trồng: ở ngô có giống LVN10, LVN98, HQ 2000, LVN99… giúp tăng năng suất, ngắn ngày, thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương. Giống lúa: VX 83, DT17,... là các giống lúa có nhiều đặc tính tốt như ngắn ngày, năng suất cao, kháng bệnh…

-Con lai F1 ở lợn, bò, dê, gà … như bò lai giữa bò vàng Thanh Hóa với bò Hônsten , giống lợn Đại bạch - Ỉ 81, giống trâu Mura với trâu nội… Ở nước ta dùng con cái thuộc giống trong nước cho giao phối với con đực cao sản thuộc giống thuần nhập nội. Con lai có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, chăn nuôi của giống mẹ và có năng suất cao của giống bố.