Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Từ kiến thức đã học, hãy cho biết công nghệ tế bào là gì.

Câu hỏi 1:

Từ kiến thức đã học, hãy cho biết công nghệ tế bào là gì.

Lời giải:

-Công nghệ tế bào là một quy trình công nghệ dùng để tạo ra những tế bào (thực vật, động vật) mới, các tế bào này được tạo điều kiện phát triển thành cơ thể mới trong môi trường xác định. Công nghệ tế bào giúp cho các nhà chọn giống có thể chủ động hoàn toàn trong việc tạo ra các giống vật nuôi, cây trồng ở mức dưới cơ thể.