Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Từ hình 61.2, hãy mô tả chu trình nước trong thiên nhiên.

Câu hỏi 1:

Từ hình 61.2, hãy mô tả chu trình nước trong thiên nhiên.

Lời giải:

- Sinh vật rất cần nước để sống và phát triển thông qua quá trình trao đổi nước không ngừng giữa cơ thể và môi trường. Trong tự nhiên, nước luôn vận động, tạo nên chu trình nước toàn cầu, không chỉ điều hóa khí hậu cho toàn hành tinh mà còn cung cấp nước cho sự phát triển của sinh giới.

- Sinh vật lấy nước bằng các hình thức khác nhau: thực vật hút qua rễ, qua lá, thấm qua bề mặt cơ thể; động vật uống nước hoặc thấm qua lớp ẩm… Thực vật có khả năng giữ được 25% lượng nước mưa, còn lại thấm vào đất hoặc chảy tràn trên mặt đất rồi vào các con sông, đổ ra biển hoặc tích tụ lại trong ao hồ.

- Số nước ngấm vào đất được thực vật hấp thu qua rễ, một phần tích tụ lại trong đất tạo nước ngầm. Chúng được con người và động vật khai thác sử dụng.

- Trên lục địa nước phân bố không đều, nhiều vùng rộng lớn, nhiều tháng trong năm không đủ nước, nhiều nơi, nhiều tháng lại dư thừa, nước ô nhiễm, không sử dụng được.

- Nhiệt - ẩm và chu trình nước tham gia duy trì cân bằng khí hậu – thời tiết toàn hành tinh. Trong chu trình này, biển và đại dương là cỗ máy điều hòa khí hậu khổng lồ và là nguồn dự trữ nước lớn nhất.