Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, các hợp chất hữu được hình thành bằng con đường nào?

Câu hỏi 1:

Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, các hợp chất hữu được hình thành bằng con đường nào?

Lời giải:

Ngày nay, các hợp chất hữu cơ được hình thành bằng con đường hữu cơ của cơ thể sống (do các sinh vật tổng hợp) hoặc con đường nhân tạo (do con người tổng hợp).