Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Trên lãnh thổ nước ta có những vùng nào và những khoảng thời gian nào nhiều nước và khan hiếm nước?

Câu hỏi 1:

Trên lãnh thổ nước ta có những vùng nào và những khoảng thời gian nào nhiều nước và khan hiếm nước?

Lời giải:

-Trên lãnh thổ nước ta nhiều nơi có lượng mưa rất lớn như Bắc Quang (Bắc Cạn), Móng Cái (Quảng Ninh), Bạch Mã (Huế).

-Nơi ít mưa nhất là Ninh Thuận – Bình Thuận.

-Mùa nhiều nước là mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11), mùa ít nước là mùa khô, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.