Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Theo đặc tính tác động, nhân tố vô sinh thuộc những dạng nào?

Câu hỏi 1:

Theo đặc tính tác động, nhân tố vô sinh thuộc những dạng nào?

Lời giải:

Nhân tố vô sinh bao gồm các yếu tố không sống như khí hậu (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gió…), thổ nhưỡng, địa hình.