Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Quan sát hình 32.1: -Có nhận xét gì về cấu tạo các xương chi trước của các loài? -Vì sao các cơ quan tương đồng lại có những đặc điểm giống nhau?

Câu hỏi 1:

Quan sát hình 32.1:

-Có nhận xét gì về cấu tạo các xương chi trước của các loài?

-Vì sao các cơ quan tương đồng lại có những đặc điểm giống nhau?

Lời giải:

-Xương chi trước của con người, ngựa, chuột chũi, chim, dơi… phân bố theo thứ tự từ trong ra ngoài là xương cánh, xương cẳng (gồm xương trụ và xương quay), các xương cổ, xương bàn và xương ngón. Tuy nhiên, các xương ở các loài đã biến đổi về chi tiết, hình dạng bên ngoài rất khác nhau.

-Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung của chúng. Những sai khác về chi tiết là do chúng thực hiện những chức năng khác nhau.