Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: -Những thông tin nêu trên đề cập tới quá trình nào? -Vì sao các loài có quan hệ họ hàng tồn tại trong cùng thời gian lại khác biệt về mặt hình thái, di truyền… ?

Câu hỏi 1:

-Những thông tin nêu trên đề cập tới quá trình nào?

-Vì sao các loài có quan hệ họ hàng tồn tại trong cùng thời gian lại khác biệt về mặt hình thái, di truyền… ?

Lời giải:

-Những thông tin trên đề cập tới quá trình phân li tính trạng.

-Các loài có quan hệ họ hàng tồn tại trong cùng thời gian lại khác biệt về mặt hình thái, di truyền… vì các dạng trung gian kém thích nghi bị đào thải, do đó ranh giới giữa các loài rất rõ ràng.