Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy tìm những đặc điểm sai khác giữa người vượn hóa thạch với vượn người.

Câu hỏi 1:

Hãy tìm những đặc điểm sai khác giữa người vượn hóa thạch với vượn người.

Lời giải: