Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy nêu các tác nhân vật lí, hóa học dùng để gây đột biến.

Câu hỏi 1:

Hãy nêu các tác nhân vật lí, hóa học dùng để gây đột biến.

Lời giải:

-Tác nhân vật lí: gồm

   + Tia phóng xạ: tia anpha, tia beta, chùm nơtron…

   + Tia tử ngoại: là bức xạ có bức sóng ngắn, từ 1000 Å- 4000 Å

   + Sốc nhiệt: sự tăng giảm nhiệt độ môi trường một cách đột ngột.

-Các tác nhân hóa học gây đột biến như EMS, NMU, NEU… là siêu tác nhân gây đột biến, hóa chất cônsixin gây đột biến tạo thể đa bội.