Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy cho biết thêm một số ứng dụng công nghệ gen trong chọn giống vi sinh vật.

Câu hỏi 1:

Hãy cho biết thêm một số ứng dụng công nghệ gen trong chọn giống vi sinh vật.

Lời giải:

Bằng công nghệ gen, người ta đã tạo ra các chủng vi khuẩn cho sản phẩm mong muốn không có trong tự nhiên: insulin chữa bệnh tiểu đường, hoocmôn tăng trưởng cho người (hGH), vacxin viêm gan B để phòng viêm gan B.