Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy cho biết số lượng ruồi, muỗi nhiều vào các tháng xuân hè, giảm vào các tháng mùa đông thuộc dạng biến động nào.

Câu hỏi 1:

Hãy cho biết số lượng ruồi, muỗi nhiều vào các tháng xuân hè, giảm vào các tháng mùa đông thuộc dạng biến động nào.

Lời giải:

- Đó là dạng biến động theo chu kì mùa.