Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào.

Câu hỏi 1:

Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào.

Lời giải:

- Cây sống ở ven bờ nước: là cây ưa ẩm.

- Cây sống trên các cồn cát hay trên các đồi trọc: là các cây chịu hạn.