Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh.

Câu 6:

Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh.

Lời giải:

-Bằng chứng giải phẫu so sánh:

   + Cổ của hươu cao cổ và cổ của con hà mã đều gồm 7 đốt sống mặc dù khác nhau nhiều về kích thước.

   + Sọ của các động vật có vú có cùng một loại xương mặc dù rất đa dạng.

   + Các gai trên thân xương rồng là sự biến dạng của lá.

-Bằng chứng phôi sinh học so sánh:

   + Ếch, cóc là lưỡng cư không đuôi nhưng chúng vẫn giữ đuôi trong giai đoạn nòng nọc, chứng tỏ lưỡng cư không đuôi bắt nguồn từ lưỡng cư có đuôi.

   + Cá voi trưởng thành không có răng và cổ, nhưng phôi cá voi cũng có răng và cổ, có chi sau và lông mao, chứng tỏ tổ tiên cá voi sống trên cạn.