Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Yếu tố nào dưới đây được di truyền nguyên vẹn từ bố hoặc mẹ sang con?

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Yếu tố nào dưới đây được di truyền nguyên vẹn từ bố hoặc mẹ sang con?

A.Alen.

B.Kiểu hình.

C.Kiểu gen.

D.Tính trạng.

Lời giải:

Đáp án A