Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Tiêu chuẩn nào được dùng thông dụng để phân biệt hai loài?

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Tiêu chuẩn nào được dùng thông dụng để phân biệt hai loài?

A.Tiêu chuẩn hình thái.

B.Tiêu chuẩn địa lí – sinh thái.

C.Tiêu chuẩn sinh lí – sinh hóa.

D.Tiêu chuẩn di truyền.

Lời giải:

Đáp án A