Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Mã di truyền mang tính thoái hóa nghĩa là

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Mã di truyền mang tính thoái hóa nghĩa là

A. một bộ ba mã hóa một axit amin.

B. một axit amin có thể được mã hóa bởi hai hay nhiều bộ ba.

C. có một số bộ ba không mã hóa axit amin.

D. có một bộ ba khởi đầu.

Lời giải:

Đáp án B