Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm nổi bật của động, thực vật ở đảo đại dương là gì?

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm nổi bật của động, thực vật ở đảo đại dương là gì?

A.Có toàn các loài du nhập từ các nơi khác đến.

B.Giống với hệ động, thực vật ở vùng lục địa gần nhất.

C.Có toàn những loài đặc hữu.

D.Có hệ động vật nghèo nàn hơn ở đảo lục địa.

Lời giải:

Đáp án D