Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Chọn lọc tự nhiên là quá trình

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Chọn lọc tự nhiên là quá trình

A.đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật.

B.tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.

C.vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.

D.tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân sinh vật.

Lời giải:

Đáp án C