Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Thế nào là chỉ số ADN? Trình bày ứng dụng của chỉ số ADN.

Câu 5:

Thế nào là chỉ số ADN? Trình bày ứng dụng của chỉ số ADN.

Lời giải:

-Chỉ số ADN là trình tự lặp lại của một đoạn nuclêôtit trên ADN không chứa mã di truyền, đoạn nuclêôtit này thay đổi theo từng cá thể. Ví dụ : Một trình tự có 17 nuclêôtit, ở các thể này lặp lại 20 lần tại locut số 1, nhưng ở cá thể khác, nó lặp lại 30 lần.

-Chỉ số ADN là phương pháp chính xác để xác định cá thể (trong trường hợp bị tai nạn máy bay, hỏa hoạn… không còn nguyên xác), mối quan hệ huyết thống (cha con…), để chẩn đoán, phân tích các bệnh di truyền. Chỉ số ADN còn được sử dụng trong khoa học hình sự để xác định tội phạm, tìm ra thủ phạm trong các vụ án.