Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong rừng, hổ không có vật ăn thịt chúng là do

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong rừng, hổ không có vật ăn thịt chúng là do

A.hổ có vuốt chân và rang rất sắc chống trả lại mọi kẻ thù.

B.hổ có sức mạnh không loài nào địch nổi.

C.hổ chạy rất nhanh, vật ăn thịt khác khó lòng đuổi được.

D.hổ có số lượng ít, sản lượng thấp, không thể tạo nên một quần thể vật ăn thịt nó đủ số lượng tối thiểu để tồn tại.

Lời giải:

Đáp án D