Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Thực vật có hoa xuất hiện vào đại nào sau đây?

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Thực vật có hoa xuất hiện vào đại nào sau đây?

A.Đại Cổ sinh.

B.Đại Trung sinh.

C.Đại Tân sinh.

D.Đại Nguyên sinh, Thái cổ.

Lời giải:

Đáp án B