Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Những sinh vật rộng nhiệt nhất (giới hạn về nhiệt độ rộng nhất) phân bố ở

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Những sinh vật rộng nhiệt nhất (giới hạn về nhiệt độ rộng nhất) phân bố ở

A.trên mặt đất vùng xích đạo nóng ẩm quanh năm.

B.trên mặt đất vùng ôn đới ấm áp trong hè, băng tuyết trong mùa đông.

C.trong tầng nước sâu.

D.Bắc và Nam Cực băng giá quanh năm.

Lời giải:

Đáp án B