Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Nguyên nhân của bệnh, tật di truyền là

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Nguyên nhân của bệnh, tật di truyền là

A.đột biến gen.

B.đột biến NST.

C.bất thường trong bộ máy di truyền.

D.do cha mẹ truyền cho con.

Lời giải:

Đáp án C