Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Các nòi, các loài thường phân biệt nhau bằng

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Các nòi, các loài thường phân biệt nhau bằng

A.các đột biến NST.

B.các đột biến gen lặn.

C.sự tích lũy nhiều đột biến nhỏ.

D.một số các đột biến lớn.

Lời giải:

Đáp án C