Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho biết đặc trưng của các loài có kiểu tăng trưởng trong điều kiện môi trường không bị giới hạn và bị giới hạn.

Câu 5:

Cho biết đặc trưng của các loài có kiểu tăng trưởng trong điều kiện môi trường không bị giới hạn và bị giới hạn.

Lời giải:

Kiểu tăng trưởng không bị giới hạnKiểu tăng trưởng bị giới hạn- Kích thước cơ thể nhỏ

- Tuổi thọ thấp, tuổi sinh sản lần đầu đến sớm.

- Sinh sản nhanh, sức sinh sản cao.

- Mẫn cảm với sự biến động của các nhân tố vô sinh.

- Không biết chăm sóc con non hoặc chăm sóc con non kém.

- Kích thước cơ thể lớn

- Tuổi thọ cao, tuổi sinh sản lần đầu đến muộn.

- Sinh sản chậm, sức sinh sản thấp.

- Chịu tác động chủ yếu của các nhân tố hữu sinh.

- Biết bảo vệ và chăm sóc con non tốt.