Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Vì sao các tư liệu phôi sinh học so sánh được xem là những bằng chứng tiến hóa?

Câu 4:

Vì sao các tư liệu phôi sinh học so sánh được xem là những bằng chứng tiến hóa?

Lời giải:

Các tư liệu phôi sinh học so sánh được xem là những bằng chứng tiến hóa:

-Sự giống nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau là một bằng chứng về nguồn gốc chung của chúng. Những đặc điểm giống nhau càng nhiều và càng kéo dài trong những giai đoạn phát triển muộn của phôi chứng tỏ quan hệ họ hàng càng gần.

-Trong những giai đoạn phát triển về sau sẽ xuất hiện những đặc điểm đặc trưng cho mỗi lớp, bộ, họ, chi, giống, loài và cá thể. Đây là bằng chứng cho quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung đã phân hóa, thích nghi với những điều kiện sống khác nhau.

-Tư liệu về phôi sinh học so sánh giúp xác định được mối quan hệ họ hàng gần xa, chính là bằng chứng tiến hóa.